Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ATIK SU ARITMA ve SU DAĞITIM SEKTÖRÜNDE OPERATÖR PANELLERİ

[kutusol=5129] Atık su arıtımı, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun, evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra ıslah edilmesidir. Günümüzde hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak artan su ihtiyacı, kalitesiz su kaynaklarından alınan suların içme ve kullanım amaçlı olarak arıtılması, kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu, arıtmada kompleks kontrol sistemleri kullanılması ihtiyacı doğurmaktadır. Önceleri tecrübe ve bilgilerinden ötürü yurtdışı firmalarından komple satın alınan bu tesisler, Türk firmaların piyasaya güven vermesiyle tamamen ulusal bir pazar haline gelmiştir.
Ayrıca Türk firmaları artık arıtma işinde uluslararası boyutta çözüm sunar hale gelmişlerdir. Su dağıtım ve atık su arıtma sektörü, otomasyon piyasasının her zaman önemli bir segmenti olmuştur. Günümüzün arıtma tesisleri, artık tam anlamıyla otomatik, proses bilgilerini uzaktaki merkeze gönderme kapasitesine sahip, prosese yine uzaktan müdahale edilmesine izin veren, bu yolla zaman ve maliyet konusunda tasarruf sağlayan otomasyon projeleri ile hayat buluyor. Elbette ki böyle büyük projelerde kullanılan otomasyon unsurlarının dayanaklı ve güvenilir ürünler olması esastır.

Beijer Electronics, arıtma sektöründe çok uzun zamandır son derece güvenilir ve dayanıklı ürünler sunan ve Kuzey Avrupa – İskandinavya’da çok fazla sayıda su isale ve arıtma tesisinin otomasyonunu bizzat yapan bir aktördür. Beijer Electronics, ürettiği operatör panelleri ile 1981 yılından bu yana her sektöre çözüm sunuyor. Almanya, ABD, Hindistan, Tayvan, Türkiye, Fransa, Brezilya gibi 23 farklı ülkede kendi ofis ve fabrikaları ile ayrıca Avrupa, Çin, Dubai, Güney Amerika, Afrika, Rusya gibi ülkelerde 49 distribütörü bulunuyor. Son yıllarda Türkiye su dağıtım ve atık su arıtma sektörüne operatör paneli sağlayıcısı olarak hizmet veren Beijer, suya, su buharına, asitlere, asit buharına, darbelere dayanan ileri teknoloji ürünü panelleri ile bu sektörde kısa sürede büyük kabul görmüş ve pek çok tesise operatör panelleri ile katkıda bulunmuştur.

Beijer operatör panellerinin, su dağıtım ve atık su arıtma sektöründe tercih edilmesinin, kullanılma trendinin sürekli olarak artmasının nedenlerini aşağıdaki başlıklarla açıklanıyor.

l Avrupa ürünü olması,
l IP66 koruma sınıfı, basınçlı suya ve %98 bağıl neme dayanıklı olması,
l En fazla sayıdaki farklı cihazla haberleşme imkânı sağlaması,
l Arıza oranının çok düşük olması,
l Elektromanyetik etkiye, gürültüye karşı kapalı olması,
l Kullanıcı dostu, açık platform özelliğine sahip yazılımının olması,
l Yazılımının aynı zamanda SCADA özelliğine sahip olması,
l Geniş ve mükemmel görsellik.
Beijer Electronics’in Su Sektörüne Sunduğu Ürünler;
l Bilgileri toplayarak lokal istasyonlarda sunan operatör panelleri,
l Doğru basınç, akış ve hız ayarlayabilen frekans invertörleri,
l Pompaları çalıştırmak, uzak sahalardan veri alışverişi yapmak için Uzak I/O modülleri,
l Servo, step gibi motorları sürebilen, dijital analog veri işleyebilen PLC’ler,
l Lokal istasyonlardan gelen verileri yönlendiren ve ulaştıran network çözümleri,
l Gelen verilerin, merkez istasyondan sorunsuz yönetilebilmesi ve gösterilmesi için SCADA’dır.

SU DAĞITIM VE ATIK SU ARITMA SEKTÖRÜNDE BEİJER ELECTRONİCS ÜRÜNLERİ KULLANILAN ÖRNEK TESİSLER

Ekonomik Maliyetli Atık Su Arıtma Sistemi
Bilgi
l Syvab’s Himmerfjärdsverket Stockholm yakınlarında bir atık su arıtma tesisidir. Tesis İsveç’in en büyük 4. tesisi olup saniyede 1,2 m3 suyu arıtıyor.
l Tesis 7 gün 24 saat çalışmakta olup 20 yıldır sorunsuz hizmet veriyor.

Çözüm
l 14 000 I/O noktasından okuma yapıp
BE Report ile rapor veren ve Alarm Server’a sahip bir scada sistemi kurulmuştur.
l 10.4’’, su ve nemden etkilenmeyen Beijer operatör paneli kullanılıyor.

Sonuç
l Önceden arıtma tesisleri kendi bölgelerinde ayrı ayrı kontrol edilmekteydi. Şimdi ise iki tesis de tek bir merkezden, etkili ve güvenle kontrol edilebiliyor ve gözlemlenebiliyor.
l Stockholm Vatten, sistemi güncelleştirirken fonksiyon bloklarını tekrar kullandı bu yolla mühendislik zamanından önemli ölçüde tasarruf etti.

Temiz su için güvenilir kontrol ve ekonomik güncelleştirme
Bilgi
l Stockholm Vatten yaklaşık 1 milyon insana içme suyu sağlayan bir kaynaktır. Her gün şirketin Lovö ve Norsborg su arıtma tesislerinde yaklaşık olarak 360 000 m3 içme suyu üretilmektedir.
l İçme suyu insan hayatının yanında sanayide de kullanılan en önemli ham maddelerden biridir ve güvenilirliği, tüm teknik çözümlerin üstündedir. Kritik sistemlerin çifter olması, gücün kesilmemesi ve etkili bir yönetim, temiz su kaynağının güvenirliği açısından en temel fonksiyonlardır. İki tesisin de eskiyen ekipman ve prosesi Beijer ürünleri ile değiştirildi.
Çözüm
l İki tesis de pompa kontrolü, filtreleme ve doldurma için PLC kullanmaktadır. Lovö tesisinde 70 PLC ve Norsborg’da 20 PLC.
l Beijer operatör panelleri de sisteme destek sağlamaktadır.[kutusag=5130]

Sonuç
l Syvab artık, tüm tesisin çalışma ömrü boyunca kullanılacak, değişikliklere kolaylıkla adapte edilebilen veya geliştirilebilen, kullanıcı dostu ve ekonomik bir scada sistemine sahip bulunuyor.
l Bakım personeli, operatör panelinden sistemi daha iyi inceleyebilir, daha hızlı cevap verebilir ve tesisi çok daha etkili çalıştırabilmektedir. Yüksek güvenilir PLC sistemi, hâlihazırda çalışan sistemi geliştirme ve optimize etme imkânı tanır.
l Bu açık platform sistem, Svvab’a eski kapalı sistemle kıyaslandığında yüksek derecede güvenlik ve özgürlük sağlamıştır.

Etkili atık ve yağmur suyu kontrolü
Bilgi
l Chestonag Automation Fİrması, İsviçre’de Zug Gölü yakınlarındaki ARA Schönau bölgesindeki 30 pompa istasyonunu merkezi arıtma tesisine bağlayacak bir otomasyon sistemi yapma ihalesini aldı.
l Pompalar, bölgenin yüzey sularını ve 140000 bölge sakininin atık sularını toplayacak, 75 km 8000 m3 lük tünel sistemi suyu arıtma tesisine taşıyacak ve dev bir yağmur suyu deposu oluşturulacaktı. Çok yoğun yağışlarda bu deponun fazla suyu göle tahliye edilecekti.

Çözüm
l Her pompaya o noktadaki PLC ile haberleşip veri toplayacak Beijer panelleri yerleştirildi. Paneller arıtma merkezindeki Scada ‘ya bağlanarak, pompa istasyonundan sürekli olarak 1100 sinyal alınması sağlandı.
l Panel programları, Scada ile aynı görüntüde oluşturularak sistemin kullanıcılar için çok kolay işletilmesi sağlandı.

Sonuç
l Arıtma tesis merkezindeki mühendisler, şimdi artık su seviyesini etkinlikle düzenleyebilecek ve merkeze olan su akış hızını kontrol altında tutacak komple, gerçek zamanlı izleme özelliği olan bir otomasyon sistemine sahipler.
l Chestonag Automation bu tip sistemleri geçmişte de tesis ettiğinden o sistemlerde kullandığı panel programlarını yeni sistemlerde de kullanarak mühendislik süresinden ve yazılım fiyatlarından büyük ölçüde tasarruf etti.