Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

GÜVENLİ HAREKET KONTROLÜ SAYESİNDE VERİMLİLİK ARTIYOR

[kutusol=5057] Günümüzde makine ve tesis operatörleri zorlu bir görevle karşı karşıya: İnsanların, makinelerin ve tesislerin korunmalarını sağlarken yüksek seviyedeki otomasyonla esnek üretim akışlarını oluşturmak. SICK, güvenlik çözümlerinin geniş bir yelpazesini sunan tek durak noktasıdır. Güvenli hareket kontrol sistemi “Güvenli Hareket Sistemi”, sürücülerin ve makine hareketlerinin güvenli bir şekilde kontrol edilmesi için geliştirilen yenilikçi güvenlik konseptlerini içermektedir. Bu da, yüksek seviyede güvenlik sağlarken, makinelerin kullanılabilirliklerini ve verimliliklerini artırmaya olanak sağlamaktadır.

İnsanlar ve makineler arasındaki etkileşimi şekillendirme yöntemi geleceğin endüstriyel ortamlarında verim ve üretkenlik üzerinde önemli bir etki yaratacak şekilde düzenlenmektedir. Güvenli Hareket Kontrolü gibi yenilikçi güvenlik teknoloji konseptleri, her zaman makinenin hareketini kontrol eder ve makineler ile onların operatörleri arasındaki güvenli etkileşimi garanti eder. Makinenin hızının, hareketinin ve ivmesinin güvenli kontrolü sayesinde, makinenin tehlikeli ve güvenli olan hareketleri arasındaki farkı kesin olarak söylemek mümkündür. Tehlikeli alana biri girdiği zaman ya da tehlikeli alanda bir kesinti oluştuğu zaman makine operatörünün gerçek bir tehlike altında olup olmadığı bilgisi oluşurken güvenlik sensörlerinden ve kumandalardan gelen tüm sinyaller birleştirilebilir. Bu proses devam ederken bile operatörlerin makineye müdahale etmesine olanak sağlanmaktadır. Böylelikle, kesintiler engellenir, arıza süresi ve beklenmeyen durmalar en aza indirilir, çevrim süresinin arızası kesilir ve makineler ile tesislerdeki verimlilik ve kullanılabilirlik artırılır.

GÜVENLİ HAREKET KONTROLÜ – HARİCİ VE ENTEGRE EDİLMİŞ GÜVENLİK KONSEPTLERİ
Güvenli hareket kontrolü kullanılan güvenlik veya kontrol konseptine dayanmaktadır.

Harici Güvenlik Konseptinin Faydaları:
l Güvenlik ve otomasyon araçlarının ayrımı sayesinde manipülasyona karşı mükemmel koruma
l Sürücü sisteminden bağımsız olma
l Tek bir yazılımın içinde tüm güvenlik çözümünün bulunması, para ve zamandan tasarruf
l Tek bir sistem içinde çoklu sürücülerin kontrolü
l SICK’den mühendislik işini azaltan, onaylanmış ve endüstriye özel uygulamalar

SABİT VE HAREKETLİ GÜVENLİK UYGULAMALARI İÇİN EVRENSEL HAREKET KONTROL SENSÖRÜ
Güvenlik fonksiyonlarının içine entegre edilen sürücüler ve akslar DFS60S gibi onaylanmış güvenlik enkoderleri ile donatılmış olmalıdırlar. Sabit ve hareketli uygulamaların gereksinimleri ve güvenlik teknolojisi değerlendirmelerine özgü karmaşıklık, bu tür bir teknolojinin kullanılmasının uygulamada fayda sağladığını göstermektedir. 

DFS60S PRO GÜVENLİK ENKODERİ

l Alman Sosyal Kaza Sigortası (IFA) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsünün gerekliliklerine uyan fonksiyonel güvenlik enkoderi
l Sabit ve hareketli güvenlik uygulamaları için güvenilir ve sağlam cihaz
l Güvenlik bütünlüğü seviyesi SIL2 ve verimlilik seviyesi PL d’ye uygun sadece tek bir enkoderle güvenli hareket kontrolü
l Güvenli elektriksel ve mekanik tasarım
l Kolay sistem entegrasyonu  

DRIVE MONITOR FX3-MOC0: FLEXI SOFT GÜVENLİK KONTROLÖRÜ İÇİN GENİŞLEME MODÜLÜ[kutusag=5058] 
l İnsanlar ve makineler arasında güvenli etkileşimi kullanan yeni makine konseptleri
l Makineyi kapatmaksızın güvenli hareket kontrolü
l Yüksek makine kullanılabilirliği
l Artan verimlilik ve yetkinlik
l Elektrikli ve hidrolik sürücüler için her türlü sürücü konseptlerinin kontrolü
l DFS60S Pro güvenlik enkoderi gibi güvenlik sensörleri, sensörden kontrolöre ve tüm kumanda boyunca evrensel güvenlik konseptlerini uygulamak gerektiğinde mükemmel bir yardımcı
l Hareketli ve sabit güvenlik uygulamalarında kullanılabilir
l Çok sayıda güvenlik fonksiyonlarının kolay yönetimi

DİĞER HAREKET KONTROL SENSÖRLERİ
HIPERFACE® teknolojili motorlar kullanılması halinde güvenli Drive Monitor FX3-MOC0 modülü, elektrikli sürücü aksı için HIPERFACE® sürücüden gelen sinyali kullanmaktadır (örneğin, SRS/SRM50, EFS/ EFM50, ve SKS/SKM36 güvenli kontrol geri bildirim sistemleri kullanıldığı durumlarda).  Bu durum gerekli kapama fonksiyonlarının sağlanmasını ve gereken performans seviyesine (PL r) ulaşılmasını sağlar. Gerekli durumlarda ikinci bir bağımsız sinyal (örneğin bir enkoderden gelen) kullanılmaktadır.

HAREKET KONTROL GÜVENLİK KONTROLÖRLERİ
FlexiSoft ve Drive MonitorFX3-MOC0, elektrikli ve hidrolik sürücülü motorların kontrolü için kullanılabilir. Örneğin, güvenlik ışık perdesinin kesilmesi durumunda, cihaz tetiklemeyi durdurma amacıyla makinenin enerjisinin kesilmesini önlemektedir. Presler gibi makine araçları içinde yer alan sürücü teknolojisi özellikle servolar için önem taşımaktadır. Elektrikli sürücüler, proses içinde yer alan önemli noktalara enerji beslemesini mümkün kılmaktadır. Böylelikle; prosesin daha doğru bir şekilde kontrolü sağlanır, maliyetten tasarruf edilir ve ürün kalitesinde iyileşme gözlemlenir. Ayrıca aksın daha hızlı hareketi ile verimlilik artmaktadır.

BASİT VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER İLE GEREKEN PERFORMANS SEVİYELERİNE ULAŞMAK
Aşağıdaki PL’ler yardımı ile iki enkoder, her bir Drive Monitor FX3-MOC0 modülüne bağlanabilir:
• Güvenli olmayan motor tepkimesi (MFB) ile bir aks için PL e ve ilaveten harici enkoder
• PL d’ye kadar iki aks için, motor tepkimesine bağlı olarak kullanılır (güvenli veya güvenli olmayan MFB) ve ilave harici enkoder gerekmez 
• Tek bir aks için PL d ve DFS60S Pro güvenlik enkoderi.