Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ENERJİ VE OTOMASYON SİSTEMLERİNİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ

[kutusol=4984]İşlev ve yetenekleri sürekli artan otomasyon sistemlerinde sağlanan standartlaşma ve ulaşılan modüler yapı sayesinde ayrı ayrı makina ve tesisler için yapılan uygulamalardaki donanım ve yazılım yatırımları da optimum maliyetlerle sağlanabilmektedir. Yıllar içerisinde geliştirilen sistemler arasında gözetilen uyumluluk sayesinde de, değişen teknolojilere rağmen mevcut otomasyon altyapısı, tesislerdeki modernizasyon ve kapasite artırımı yatırımlarında bir engel teşkil etmemektedir.

ÜRETKENLİK VE KALİTE ARTIŞI
Otomasyon sistemlerinde entegrasyon üç farklı boyutta gerçekleşiyor. Yüksek seviyede bir entegrasyondan ve bunun sağlayacağı faydalardan bahsedebilmek için bir otomasyon sisteminin haberleşme imkanları, mühendislik araçları ve veri yönetimi tam bir bütünlük arzetmelidir. Farklı prosesler için koordineli bir şekilde tasarlanmış, standart hale getirilmiş mühendislik araçları ve operatör arayüzleri ile tesislerde gerçek anlamda bir üretkenlik artışı ve hizmet kalitesi elde etmek mümkün olur.

Üretim ve yönetim seviyeleri arasında entegre bir veri yönetimi uygulanması ile ürün ve üretim kalitesi gerçek zamanlı olarak takip edilip raporlanabilir, farklı birimler ve işletmeler arasında kolayca paylaşılabilir. Hızlı bir şekilde ulaşılabilen güvenilir veri ve bilgiler sayesinde de ürün ve üretim kalitesi küresel boyutta kontrol altına alınabiliyor.

DAHA ETKİN DEMİRBAŞ YÖNETİMİ
Günümüzde otomasyon sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, üretim prosesinin, yatay integrasyona sahip Üretim Yönetim Sistemleri (MES – Manufacturing Execution Systems) üzerinden ERP sistemleri ile kenetlenmesine olanak tanımaktadır. Bu şekilde tedarik zincirine elektronik bağlantıların var olduğu durumlarda envanter maliyetlerinin %40′ lara kadar azaltılabildiği örnekler mevcuttur.

YENİ ÜRÜNLERİ PAZARA DAHA ÇABUK SUNMA İMKANI VE DAHA KISA MÜHENDİSLİK SÜRELERİ
Otomasyon sistemlerinin modüler yapıları gerekli simülasyon modelleriyle desteklendiğinde otomasyon mühendisliğini sadeleştirmek ve proses mühendisliği ile eş zamanlı yürütmek mümkün olmaktadır. Bu imkanla birlikte, bu sistemlerde tekrar tekrar kullanılabilen makina ve tesis modülleri, otomotiv sektöründe geliştirilen yeni ürün ve modellerin daha kısa sürelerde pazara sunulmasını mümkün kılmaktadır.

Bir çok uygulama tarafından paylaşılan, entegre otomasyon platformları projelerdeki entegrasyon sorunlarını önemli ölçüde gidermekte ve uygulamadaki toplam mühendislik sürelerini azaltmaktadır. Komponent tabanlı otomasyon (CbA – Component Based Automation) sayesinde, malzeme girişinden üretim proseslerine ve nihai ürünlere kadar gerekli her türlü mühendislik araçları ve tesis modülleri aynı platformu paylaşabilmektedir.
TAMAMLAYICI ÇÖZÜM VE HİZMETLER[kutusag=4985] 
Tüm gelişmişliklerine rağmen otomasyon sistemleriyle bilgi teknolojileri tek başlarına yukarıda sayılan faydaları sağlamakta yetersiz kalabilirler. Beklenen faydaları tam olarak elde edebilmek için yoğun proses tecrübesine, sağlıklı lojistik çözümlerine, uygun enerji altyapısına ve tüm bunları destekleyecek teknik hizmetlere de ihtiyaç vardır. Elektrik-elektronik sektöründe otomotiv sanayiine dönük ürün ve sistemler sunan firmaların bu unsurları da dikkate alması gerekmektedir.

Otomotivde marka ve modellerin çeşitliliği, yoğunlaşan ve küresel boyut kazanan rekabet ortamı, üretimde verimliliği, kaliteyi ve esnekliği hemen her üretici için şart koşmaktadır.

Bu nedenle otomotiv yan sanayi de dahil olmak üzere sektördeki tüm üretici firmalar, malzeme akışlarını optimize ederek, modern enerji yönetim sistemleri kurarak, yetersiz kaldıkları veya maliyet avantajı yakaladıkları teknik hizmetlerde dış kaynak kullanımına yönelerek rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışmaktadır.

TÜM BU İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE TOPLAM ÇÖZÜMLER
Siemens tarafından geliştirilen TIA – “Totally Integrated Automation” ve TIP – “Totally Integrated Power” konseptleri dahilinde sunulan ürün, çözüm ve hizmet portföyü ile otomotiv sektörünün enerji ve otomasyon alanlarında ihtiyaç duyduğu çözümler yukarıda sayılan yaklaşımlar çerçevesinde sağlanıyor.