Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

SICK BULKSCAN İLE BASİTLEŞEN KONVEYÖR OPTİMİZASYONU

[kutusol=4919] Günümüzün madencilik ve maden işleme operasyonlarında, dökme malzemenin nakliyesinin ekonomik ve verimli olması zorunludur. Konveyörün altyapısı, şüphesiz dökme malzeme taşıma işleminin en önemli parçasını oluşturur. Madenin cinsi veya kaynağı dikkate alınmaksızın konveyörlerin, işletmenin değerini garanti altına alacak şekilde performans göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle, modern konveyör sistemleri ideal olarak zamanın mümkün kıldığı en iyi verileri kullanmak üzere tasarlanmışlardır.

İster bir yatırım projesinin detaylı tasarımı üzerinden çalışın ister halihazırda işlemekte olan bir operasyonun konveyör altyapısını yönetmekten sorumlu olun, elinizde pek çok ortak görevler bulunmaktadır. Finansal harcamalar (sermaye veya sermayenin korunması), enerji tüketimi, sistemin kullanılabilirliği, bant ve kasnağın ömrü her zaman akılda tutulmalıdır. Buna ek olarak, çevresel sorumluluk bilinci; toz emisyonunun ve sistem gürültü seviyelerinin dikkatli bir şekilde yönetimini gerektirir. Konveyör performansını koruyucu elektriksel, mekanik ve altyapısal araştırmalara yapılan yeterli seviyelerdeki yatırım, günümüzde, çok daha yeni sistemlerle birlikte konveyör tasarımındaki gelişmelerin eskiden hiç olmadığı kadar amaca uygun olarak tasarlanmasını sağlamıştır.

Bu bilgi tabanı aynı zamanda, dökme malzeme konveyörleri için oldukça verimli veri toplama ve bilgi sistemleri araçlarını işaret etmektedir.Geleneksel olarak, bir konveyör sisteminin performans izlemesi geçmişte dikkatini kütle akışına odaklamıştı. Her ne kadar kütle akışının izlenmesi bir konveyör performansının en büyük göstergesi olsa da bu durum sistem mülkiyetinin toplam maliyetinin yönetilmesinde bütünsel bir yaklaşım ortaya koyamamaktadır.
Bir konveyör sisteminin “kullanım ömrü maliyetine” bakıldığında, bakım süresinin korunmasına yol açan ve yatırıma en uygun geri dönüşümü sağlayabilecek hangi araçların bulunduğunu keşfetmede tedbirli olunabilir mi?  Günümüz piyasası, spesifik konveyör konularını irdelemek üzere tasarlanmış sistem ekipmanlarının çeşitliliği ile doludur. Bant bağlantıları, bant köşeleri ve bant hizalanmaları hemen hemen gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir, ancak izleme, temel sebep doğrultusunda performansın bozulma noktasının bir sonucu mudur? Bu sorunun cevabı; hayır, değildir. Tasarım yapıldığında, performans ve güvenilirlik hedefleri belirlenir ve bir sistemin bu gereksinimler karşısında çalışmasının sağlanması için gereken özen gösterilir. Her bir kritik detay; malzemenin durumu (duruş açısı, vs.), açı boyunca, kasnağın mesafesi, yapısal izdüşüm, bant malzemesi ve enerji sağlama, proje bütçesi kapsamında bir sistem oluşturmak için bu aşamada dikkate alınmalıdır.

Bir konveyör sisteminin “tasarlandığı şekildeki” performans seviyesinde sürdürülebilmesi gerçek zamanlı istisnai koşulların izlenmesini gerektirmektedir. SICK Bulkscan LMS511 Lazer Hacimsel Akış ölçer, sizin mevcut elektrik teknisyeniniz tarafından kurulabilecek ve bakımı yapılabilecek kadar basit, kompakt ve temassız bir ürün olarak gerçek zamanlı verilerin izlenmesi işlemini gerçekleştirmektedir.SICK Bulkscan, yüksek doğrulukta; bant köşe ayarı, yük merkezi yerçekimi kuvveti, hacimsel debi, kütle debisi (bilinen bir kütle yoğunluğu girdisi ile birlikte) gibi bilgiler sağlar. Konveyörün ve malzeme profilinin saniyede 50 keze kadar taranması, verinin anlığa yakın olmakla birlikte değişken hız sistemleri buna hiçbir şekilde cevap verememektedirler. Bu, üretkenliği düşürücü malzeme çökmelerini azaltan sistem besleme hatlarının kritik kontrolleri için idealdir.

SICK Bulkscan, bant kantarlarla bağlantılı veya bağımsız olarak kullanılabilir. Yükleme merkezinin sürekli izlenmesi, kasnağın aşırı yıpranmasına, zamanından önce bant arızalarına ve bir araya geldiği takdirde bant kantarlarındaki yanlışlıklara kaçınılmaz bir şekilde yol açan yük koşullarının yönetilmesinde kullanılabilir.  Temassız bir cihaz olan SICK Bulkscan, bant destek sisteminin bir parçasını oluşturmaz ve yapısal modifikasyona gerek kalmaksızın kurulabilir.

IP67 koruma sınıfına sahip olduğundan çevrenin kötü koşullarına dayanabilir. Dahası, kurulumun büyük bölümü sistem üretkenliğine en ufak etkisi olmaksızın konveyör yürüme hattının dışında gerçekleştirilebilir, bu da mevcut altyapı için ideal bir çözüm oluşturmaktadır. Farklı kontrol sistem arayüzleri standart olarak bulunmaktadır; dijital I/O, TCP/IP Eternet (Siemens ve Rockwell için fonksiyon blokları ile birlikte) ve analog bir arayüz aksesuar olarak sunulmaktadır. SICK Bulkscan ile okuma,  karmaşık yazılım ve konfigürasyona ihtiyaç duyulmaksızın dakikalar içinde tamamlanabilmektedir. 

Konveyör altyapı performansının doğru izlenmesi size sistem optimizasyonu için net bir yol sağlayacaktır. Artan verimlilik, arıza süresine ve üretkenlik kayıplarına yol açan olayların azaltılması sayesinde en yüksek ekonomik kazanımlara ulaşılmasını sağlayacaktır; taşma, dalgalanma, çökme, boşaltma alanı blokajları, yük dengesizliği ve bant sürüklenmesi. Pek çok uygulamaya konfigüre edilebilmesi sayesinde, SICK Bulkscan LMS511,  sistem kontrolünü ve sistemin yaşam süresi boyunca yatırıma sürekli geri dönüşünü sağlıyor.