Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

AKILLI SENSÖRLER ZORLUKLARI FIRSATA ÇEVİRİYOR

[kutusol=4771] Küresel pazar, mevcut tüm kaynakların kullanımını gerektirmektedir. Bu durumda, makineler hem daha esnek hem operatör dostu olmalı ve hizmetler dünya çapında sağlanabilir hale gelmelidir. Basit ve etkili mühendislik, imalat maliyetlerinin azaltımı, kısalan üretim sıraları (pazara ulaşma süresi) ve esneklik gibi faktörler büyük önem taşımaktadır. Bunlar, bugünün ambalajlama makinesi imalatçılarının karşılaştıkları zorluklardır. Ambalajlama alanındaki trendler ve görevler çeşitlilik göstermektedir.  Markalar ve marka farklılaştırması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Küreselleşme ve yoğunlaşma süreçlerinde ilerleme kaydedilmekte ve piyasa koşulları daha da dinamik bir şekilde değişiklik göstermektedir. Sürdürülebilirlik ve demografik değişim gibi konular ise daha önemli bir hale gelmektedir.

Ambalajlama makinesi imalatçıları için her şeyden önce gelen üç kesin trend vardır:
1. Mühendislik daha kolay ve etkili olmalıdır.
2. İmalat maliyetleri ve teslimat süreleri önemli ölçüde azalmalıdır.
3. Makineler oldukça esnek bir şekilde tasarlanmalı ve kullanılmalıdır.
Büyük ekonomik kaldıraç olarak gelecek vaat eden başlangıç noktalarından biri, yenilikçi ve akıllı sensör ve kontrol sistemlerinin kullanımıdır. Bunlar ambalajlama makinesi maliyetinin çok küçük bir kısmını oluştursa da, değer yaratmayı sürdürülebilir şekilde geliştirme potansiyeline sahiptirler. Bu nedenle makine imalatçıları algısı değişmiştir. Sensörler ve kontrol sistemleri artık bir “araç” durumunda olmaktan çıkmıştır. Böylelikle, bir makinenin tasarımı ve yapımında daha erken dikkate alınmakta olduklarının önemini yansıtılmaktadır.

GELİŞMİŞ DEĞER YARATMA İÇİN
“KOLAY MÜHENDİSLİK”

Özellikle markalı malzemeler ve tüketici malları için kullanılan ambalajlama makineleri pek çok kez bireysel gereklilikler için tasarlanmaktadır. Standart üretim yöntemleri ve modüler tasarımlar pek çok ambalajlama makine imalatçısı tarafından değiştirilse de, mühendislik maliyetlerinin oranı makinenin satış fiyatının %25’ine kadar ulaşabilmektedir. Her şeyin ötesinde, tekrar eden görevler zekice ve çok az maliyetle çözülebilirse etkinlik potansiyeli de gerçekleştirilebilir.  

SICK, akıllı sensör çözümleri ile bunun nasıl işleyebileceğini göstermektedir.  Bu tasarım en gelişmiş teknolojinin kullanımına ve bu teknolojinin küresel iletişim standardı IO-Link’e olan entegrasyonuna dayanmaktadır. Odak noktalarından biri bir ağ içinde uzaktan “akıllı” otomasyon işlevleri oluşturmaktır. Burada kontrol sistemi aracılığıyla sensör parametrizasyonu, durum izleme, elektronik belgeleme veya sensör görüntüleme gibi standart işlevler ile ambalajlama makinelerinin mühendisliğindeki değeri büyük ölçüde artıran hızlı sayım ve zaman ölçümü gibi “gelişmiş” işlevler arasında bir ayrım yapılmaktadır.  Bunlar ve diğer görevler mühendislik sürecinin rutin unsurudur. Akıllı Sensör Çözümleri teknolojisinin kullanımı ile bu görevler basit ve etkili bir şekilde yerine getirilebilir.
[kutusol=4772] TESLİMAT SÜRELERİ VE İMALAT MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ
MÜŞTERİYE 1.5 MİLYON METRE DAHA YAKIN

Sürekli ve artan dinamik değişiklikler, ambalajlama makinelerinin kullanıldığı pek çok sektörün tipik özelliğidir.  Ambalajlamanın markalama ve pazarlama faaliyetindeki önemi arttıkça makine teslimat süreleri de kısalmalıdır.

Mümkün olan en kısa “pazara ulaşma süresi”, prensipte kablolama entegrasyon masraflarını ve motor-regülatör iletişim süresini yarıya indiren yeni HIPERFACE DSL arayüz standardı ile sağlanacaktır.  Sektörler düşünüldüğünde bu yeniliğin boyutu oldukça açıktır: Her yıl ortalama 5 metre uzunluğundaki motor kablosuna sahip ambalajlama makinelerine yerleştirilen yaklaşık 300.000 servo tahrik için HIPERFACE DSL yaklaşık 1.5 milyon metre kablo tasarrufu sağlamaktadır.  Teslimat sürelerini olumlu yönde etkileyen tek unsur akıllı sensörler ve arayüz teknolojisi değildir.  Flexi Soft emniyet kontrolcüsü ve teknoloji platformu ve akıllı entegrasyon unsurları ile SICK ambalajlama makinelerindeki emniyet kapıları ve servis panelleri için güvenilir düğmelerin ve sensörlerin hesaplı bir şekilde yerleştirilmesi gerekliliğini yerine getirecektir.  Bu, kablolama masraflarını en aza indirecek ve montaj süresini kısaltacaktır.  SICK portföyü, ambalajlama makinesi imalatçıları için hem önemli ölçüde zaman kazandıracak hem de maliyet açısından yarar sağlayacaktır. Sensör ve kontrol sistemleri kısa sürede standart veya gerekirse müşteriye özgü ürünler olarak hizmete hazırdır. Makinelerin mühendisliği, imalatı ve çalışması için etkili olmalarının yanı sıra, teknik açıdan güvenilir ve uzun ömürlüdürler.

ESNEKLİK: PROFESYONEL AMBALAJLAMA İÇİN ÜRETİM FAKTÖRÜ
Mevsimsel satış stratejileri, değişen ambalaj boyutları, yeni ambalajlama tasarımlarındaki yeni ürün değişkenlerinin yanı sıra müşterilerin davranışları da ambalajlama makinelerinin tasarımı ve çalışması üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Öyle ki, promosyon ambalajları da kısa sürede hazır olabilir ve esnek teknoloji sayesinde birkaç saniye içinde format değişiklikleri yapılabilir. Bu bakımdan da, SICK akıllı sensör çözümlerinin zeka ve iletişim kapasitesi daha çok makine esnekliği ve üretkenliği için potansiyellere açıktır. Otomasyon sistemi aracılığıyla ayarların yüklenmesi ve sensörlerin çok esnek bir şekilde ayarlanabilmesi gibi avantajlar ambalajlama makineleri için özellikle fayda sağlamakta ve formatlar, yapılandırmalar ve ürün çeşitleri arasında sık geçişi mümkün kılmaktadır.  Bu sadece devir sürelerinin ve makine bozulma sürelerinin önemli ölçüde kısalmasına katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ayarlama hatalarını önlemekte ve sürekli belgeleme yapabilmektedir. Sensörler ise makinelerin durum görüntülemesini etkin bir şekilde yapabilmektedir çünkü mevcut makine durumuna ve mevcut sürecin kalitesine ilişkin zamanında bilgi vermekte ve sensör sisteminin işleyiş durumuna dair de pek çok ek veri sunmaktadır. 

MÜŞTERİ İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRME, SANAYİ EĞİLİMLERİNİ DESTEKLEME
SICK bünyesinde ambalajlama makine sanayisinin gereklilikleri alanın uzmanlarından oluşan bir uluslararası ağ tarafından belirlenmektedir. Bu yaklaşım gıda, wkonfeksiyon, içecek, ecza, kozmetik ve tüketici malları sektörlerine odaklanmaktadır. Son kullanıcıların yanı sıra, makine imalatçılarının gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla tespit, belirleme, izleme ve takip, koruma, konum belirleme, özellik kontrolleri, ürün veya marka korsanlığına karşı takip ve koruma için daima teknik açıdan güvenilir, ticari anlamda etkin ve sektörde uygulanabilecek çözümler bulmaktır.