Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

DARPA’DAN PARC’A ENDÜSTRİ 4.0 GÖREVİ

Xerox’un ünlü AR-GE Şirketi PARC, Intact Solutions şirketi ve Oregon Devlet Üniversitesi, günümüzün endüstriyel üretim ve ürün tasarım platformlarında yaşanan zorlukları ve aksaklıkları ortadan kaldırabilecek inovatif bir yaklaşım geliştirmek üzere Amerikan DARPA tarafından görevlendirildi. Amerikan DARPA tarafından fonlanacak, Xerox PARC laboratuvarlarında geliştirilecek inovatif yaklaşım, üretimle ilgili tasarımcılara ve mühendislere farklı yetenekler ve araçlar kazandırırken, herhangi bir ürünün erken tasarım safhalarından, üretim süreçlerine kadar her aşamasında tam otomatik bir dijital üretim süreci içinde üretilmesini sağlayacak. Proje sonunda bir ürünün piyasaya çıkış süresini azaltacak ve ürün kalitesi ile ilgili sorunları önceden tanımlayacak bir yaklaşıma ulaşılmak isteniyor.

Xerox PARC öncülüğünde geliştirilecek bu yeni teknolojik yaklaşım ile üretim aşamasında karşılaşılan zorluklar ve şirketler için büyük maliyetlere sebep olan hatalı denemeler en aza indirgenecek ve ürünlerin piyasaya çıkış süresi kısalacak. Erken tasarım aşamalarında olan bir ürünün fabrikasyon aşamasına geçiş sürecini büyük ölçüde kısaltacak olan bu teknolojik yaklaşım, tasarım safhasında üretimin her türlü aşamasını öngörerek analizler yapmayı, ürün kalitesini de maksimum seviyeye çıkarmayı sağlayacak.

Xerox PARC CEO’su Tolga Kurtoğlu, “Bu proje, bilgisayar destekli mühendislik alanını ve karmaşık mühendislik içeren sistemlerin yeni neslini tasarlayış biçimimizi değiştirecek.

Geliştirmeyi öngördüğümüz yaklaşımı hayata geçirmeyi başarırsak, yeni FIELDS (Fabricating with Interoperable Engineering, pLanning, Design and analysiS) teknolojisi, yüksek boyutlu şekil, materyal ve süreç alanlarına otomatik olarak alternatifler arayan bir sistem oluşturarak ürün tasarımına yeni bir boyut getirecek.
Ürün performansında gözle görülür artış ve kısalan piyasaya çıkış süreleri, FIELDS teknolojisinin şimdiden sağlayacağı faydalardan birkaçı olarak göze çarpıyor. Xerox PARC; akademik yaklaşımı, yönetsel ve ticari gelişimi merkezine alan benzersiz bir inovasyon modeline sahip ve biz de bu vizyon doğrultusunda ilerleyerek büyük bir fark yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.

FIELDS programının bir parçası olarak, Xerox PARC, mevcut bilgisayar destekli tasarım teknolojilerinin limitlerini aşmayı, üretim biçimlerine entegre ürün tasarımlarını verimli, hızlı bir şekilde sentez ve analiz edebilmeyi hedefliyor.

Xerox PARC bu projede, Intact Solutions şirketi ve Oregon Eyalet Üniversitesi ile birlikte çalışacak, yüksek performanslı hesaplama kabiliyetlerinden yararlanabilmek için tasarlanmış yeni bir bilgisayarlı tasarım teknolojisi geliştirecek.
ÜRETİM TEKNİKLERİ ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK
Xerox PARC Başkan Yardımcısı ve Sistem Bilimleri Laboratuarı Direktörü Ersin Uzun, konuya dair yaptığı değerlendirmede “Xerox PARC ve ortaklarının yapacağı inovatif çalışma, CAD, CAE, CAM ve yeni inovatif üretim teknikleri arasında köprü görevi görecek. Günümüzün parçalanmış üretim yaklaşımı, dijital üretim yapmayı ve günümüz teknolojisinin sunabildiklerinden yararlanmayı engelliyor.

Oluşturduğumuz bu takım, sentezden fabrikasyona kadar uzanan sayısal iş süreçlerinden geçen bir ürünü, objeyi dört detaylı bakış açısıyla (tasarım, analiz, planlama ve üretim) değerlendirerek tasarım ve üretim anlayışını kökten değiştirmeyi hedefliyor. Geliştirilecek teknolojik yaklaşımla, objenin yapısı, şekli, topolojisi ve heterojen (çok türlü, değişken) anizotropik (eş yönsüz) materyal yapısı her bakış açısına göre altı farklı ölçüde modellenebilecek.

Bu sayısal sistem sentezlenmiş tasarımlar için otomatik olarak üretilebilirlik ve performans geri dönüşü sağlayacak. Tasarım gereksinimlerini fabrikasyon beklentileri ile uyumlu tasarımlara dönüştürecek. Bu teknoloji, farklı disiplinlerden sayısal ve pratik uzmanlıkları entegre etmek zorunda olan tasarımcıların sırtındaki yükü büyük ölçüde hafifletecek.” ifadelerini kullandı.

DARPA için proje ortaklarıyla birlikte, Xerox PARC’ın geliştireceği çözüm aşağıdakileri mümkün kılıyor;

1- Heterojen anizotropik materyal yapısına sahip objeler için yeni matematiksel modeller, temsiller ve hesaplamalar,

2- Sentez, üretim planlaması ve analizin birlikte yapılabildiği bir entegrasyon,

3- Tasarımcıların fiziksel olarak gerçekleştirilebilecek tasarımlar yapabilmesi için muazzam karmaşıklıktaki çok yüksek boyutlu şekil, materyal ve süreç alternatiflerini analiz ederek otomatik olarak tasarım üretimi yapılabilmesi.

Geliştirilecek yaklaşım ile geleneksel ve modern üretim süreçlerindeki parça, montaj ve sistem tasarımı aşamalarının birbirinden ayrılması hedefleniyor.

Modelleme, planlama, sentez ve performans analizi konularında yapılacak inovasyonlar, daha önce görülmemiş bir geometrik ve materyal karmaşıklığa sahip üretim süreçlerini desteklemek üzere kullanılacak.

Tedarik zincirinden üretimin sonlanmasına kadar uzanacak tam otomatik bir dijital tasarım ve üretim sürecinin ilk örneği sunulacak.