Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

MİNYATÜR KLEMENSLER KOMPAKT TASARIM SAĞLIYOR

Montaj raylarına monte klemensler günümüzün endüstriyel ortamında vazgeçilmezdir çünkü birçok uygulama büyük yer kazancı sağlayan çözümler gerektirmektedir. Bugüne kadar boyut ufaltmak, ürün işlevlerinden taviz vermeyi gerektirmekteydi.Push-in teknolojili özgün minyatür klemensler, işlevsellikten ödün vermeden, kablajı daha kompakt hale getirmektedir.

[kutusol=4574] Parçaların ve komponentlerin minyatürleşmesi endüstriyel çağın mega trendlerinden biridir. Bilgi çağı işlenen komponentlerin boyutlarında büyük azalmalar olmadan düşünülemezdi. Akıllı telefonlar, tabletler ve dijital kameralar gibi mobil elektronik cihazlar aksi durumda zafer marşı çalıyor olamazdı.

YER ARTIK DAHA ÖNEMLİ
Ancak minyatürleşme yalnız tüketici dünyasında önemli rol oynamaz. Komponentlerin boyutları endüstriyel sistemlerde ve fabrikalarda da önemli etkiye sahiptir. Özellikle makine ve sistem mühendisliği (Şekil 2), ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi (HVAC), proses teknolojisi, telekomünikasyon teknolojisi ve asansör mühendisliği, daha kompakt ve esnek çözümlerden fayda sağlar.

Daha küçük ve uygulamada esneklik kazandıran bağlantı olanaklarına talep makine ve sistem mühendisliğinde neredeyse tüm uygulamalar için geçerlidir. Operatör panelleri ve panel PC’lerin enerji beslemesi, bus kabloları, motor güç konnektörleri ve sensör/aktüatör kabloları buna örnek verilebilir. Bu durumlarda mevcut alan genellikle kısıtlayıcı bir rol oynar. Sıkışık koşullar standart klemenslerin yerleşimine izin vermez.

Dağınık sensör/aktüatör sistemlerine genellikle ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde rastlanır. Sıcaklıkları veya debiyi ölçmek, valfleri ve motorları kontrol etmek için borulara çok küçük bağlantı kutuları monte edilir. Elektriksel bağlantılar için alan çok kısıtlıdır.

Asansör mühendisliğinde dar alanlarda kabloların birbirine bağlantısı bilinen bir gerekliliktir. Harici ve dahili panoların kablajı konu yer tasarrufu olduğunda her zaman zorlayıcı olmuştur. Frekans konvertörleri, acil çağrı sistemleri,kapı motorları ve diğer sensörler gözükmeyecek şekilde kablolanmalıdır.

Minyatür klemenslerin kullanımı proses endüstrisinde de avantajlıdır. Büyük, gruplanmış sinyal kabloları (trunk kabloları olarak da bilinir) anahtarlama veya marşaling bölgesinden sahadaki bağlantı kutularına çekilir. Genellikle trunk kabloları herbirinin kesiti 0.8 – 1.0 mm² olan 40 damardan oluşur.
Kutunun içinde klemensler bunları sensör/aktüatör kablolarına bağlar ve buradan doğrudan sahadaki sensörlere yönlendirilir. Bağlantı kutusundaki minyatür klemensler yer ihtiyacını %30 azalttığı için karşımıza iki opsiyon çıkar: Daha küçük bir kutu kullanılabilir ya da üçte bir oranında daha fazla kablo trunk kablosuna yönlendirilir, yani tek bir kutuda daha fazla sensör bağlantısı yapılır. Kutular genellikle trunk kablosunun sonuna, kendinden güvenli patlama korumalı bölgeye yerleştirilir. Kullanılan komponentler EN 60079-1’e göre Ex i onaylıdır.

MEVUT ÇÖZÜMLER SINIRLAMALARLA GELİR[kutusag=4575] 
Adı geçen uygulamalarda yer konusunda farklı yaklaşımlar mevcuttur. DIN 60715’e uygun bir NS 35 DIN rayı(Şekil 3)üzerine takılabilen klemensler, boyutları ufak olsa da birçok uygulama için yeterince ufak olmadıklarından, genellikle kullanılamaz.
Bu nedenle söz konusu durumlarda genellikle aynı standarda göre onaylı NS 15 montaj rayı ya da özel yapım muhafaza veya kutularda direkt montajlı klemensler kullanılmaktadır.

İster direkt monte edilebilen flanşlı klemensler, ister NS 15 DIN rayına monte edilen klemensler kullanılsın, kritik bir konu ürünlerin kablaj kolaylığıdır. Klemens dizileri dar alanlara monte edilebilir ancak bu kolay kullanım sunacağı anlamına gelmez.

Dar montaj bölgelerinde hem tornavida gibi gerekli aletlerin çalışması hem de kabloların yerleştirilmesi ve kablajı için oldukça sınırlı yer mevcuttur.
NS 15 DIN RAYI İÇİN MİNYATÜR KLEMENSLER
Vidalı bağlantı teknolojisi ve yenilikçi push-in teknolojisi yeni minyatür klemenslere taşınmıştır. Clipline complete klemensleriyle uyum, bu yeni minyatür serileri de kapsamaktadır. Kullanıcı, standart klemens serilerinde kullandığı geçmeli köprüler, etiketleme malzemeleri, geçmeli konnektörler ve test konnektörleri gibi aksesuarları minyatür klemenslerde de kullanabilir. Bu, aynı firmada farklı seriler kullanıldığında stok tutmayı ve satınalmayı kolaylaştırır. Diğer bir yenilik Phoenix Contact’ın push-in teknolojisini 15 mm genişlikte DIN rayında kullanmasıdır.
Bu bağlantı teknolojisinin avantajları dar alanlarda oldukça önemlidir: vidalı klemenslere göre yanlarda yer kazandıran üstten bağlantı, tek telli ve yüksüklü çok telli kabloların aletsiz direkt bağlantısı. Yüksüksüz ince telli kablolar da önden butona basıp aynı anda açılan yuvaya kablonun bağlanmasıyla oldukça basit şekilde bağlanabilir.

Minyatür klemenslerin bağlantı özellikleri NS 35 DIN rayı için olanlarla karşılaştırılabilir. MPT push-in serisi 1.5 ve 2.5 mm² nominal kesit sunarken vidalı tip MUT klemensi 2.5 ve 4 mm² nominal kesit sunar. Minyatür klemenslerde nominal akım standart klemenslerle aynıdır. Boyutların ufalmasıyla sadece MPT ve MUT klemenslerinin izin verilen gerilim değerleri azalır. IEC 60947-7-1/2’ye göre 500 V nominal gerilimde kullanılabilirler.

[kutusol=4576] EX BÖLGELERDE KULLANILABİLİR
Diğer bir yenilik 1.5 mm² nominal kesit ve 3.5 mm genişlik sunan MPT klemensidir. Fiş soketli versiyonlarda taban klemensi (Şekil 4) Phoenix Contact’ın Combi geçmeli sistemine kolaylıkla bağlanabilir. MPT klemenslerinde 2.3 mm çaplı test fişleri için test kontağı vardır. Klemensin ortasında bulunan ve geçmeli köprülerin veya test konnektörlerinin takıldığı köprüleme kanalı üzerinde de etiketleme yapılabilir. Böylece MPT klemensi üç noktadan etiketlenebilir. Okumayı kolaylaştıran açılı etiket yuvaları sayesinde vidalı klemensler için yanda iki etiketleme alanı yeterlidir.

MPT ve MUT klemensleri IEC 60947-7-1/2’ye göre test edilir, ulusal ve uluslararası onaylara ek olarak Atex ve Iecex sertifikasına sahiptir. Patlama riskli bölgelerde kullanılabilirler.

Clipline Complete
Üniversal Klemenslerde Akıllı Seri

  •  Clipline complete ürün gamı çok esnek ve üniversal bir komponent serisidir.
  •  Dört bağlantı yöntemi uygulamanıza uyacak şekilde kombine edilebilir: Push-in, vidalı, yaylı ve hızlı bağlantı.
  •  Standart aksesuarlar tüm bağlantı yöntemlerinde aynıdır.
  •  Tüm standart klemenslerdeki köprüleme kanalları, kesit ve konnektör tipinden bağımsız olarak tek çizgi üstünde aynı hizada yer alır.
  •  Her bağlantı noktası ve merkez hattın etiketlenmesi tek eksen üzerinde mümkündür.
  •  Farklı kesitteki klemenslerde gerilim dağıtımı ve besleme indirici köprülerle mümkündür
  •  Üniversal kullanım için test aksesuarlarında çeşitlilik
  •  Tüm endüstriler ve sektörler için onaylar