Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

MAKİNE KONTROLÜ İLE YAPAY ZEKA ARASINDA GERÇEK ZAMANLI ENTEGRASYON SAĞLANIYOR

[kutusol=4562] Son yıllarda geniş bir ürün yelpazesi için küçük parti üretim ve optimum konumlarda esnek üretim trendlerinin küresel ölçekte yükselişe geçmesiyle, yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) konseptlerinin üretim tesislerine entegre edilmesine yönelik gereksinim gün geçtikçe büyümektedir. Bu yaklaşım, üreticilerin yetkin çalışan eksikliğini ve işçilik maliyetlerindeki dalgalanmaları yönetirken, eşzamanlı olarak ekipman kullanımını artırmasına ve kaliteli ürünleri dengeli bir şekilde üretebilmesine olanak sağlıyor. Mikrosaniye düzeyinde kontrol gerçekleştirilen üretim tesislerinde veriden faydalanmak için verilerin (konum, titreşim ve sıcaklık verileri) yüksek hız ve yüksek hassaslıkla alınması ve zaman verileriyle ilişkilendirilmesi gerekiyor.

Birleştirilen verilerin analiz edilmesi ve kullanılması, olası makine hatalarını hızlı şekilde öngörebilmesine, ekipmanın durmasını önlemesine ve ürün kalitesindeki bozulmaların önüne geçilebilmesine imkan tanıyor. Ayrıca, Nesnelerin İnterneti’nin hızlı entegrasyonu, büyük miktarda verinin sisteme dâhil olmasına neden olmuş, bant genişliği artışından bağımsız olarak yapay zeka tarafından analiz edilmesi için tüm verilerin buluta aktarılmasını zorlaştırmıştır. Nesnelerin İnterneti’nin üretim tesislerinde kullanılmasındaki bir diğer zorluk, anında yanıt sağlamanın son derece önemli olduğu üretim tesislerinde, sensörlerden, motorlardan ve diğer cihazlardan gelen verilerin buluta gönderimi ve geri alınmasının doğurduğu iki katmanlı veri aktarımından kaynaklanan yanıt gecikmesidir.
Bu sorunlara çözüm arayışını sürdüren Omron, ICT ile geliştirilen zeka konseptini üretim tesislerine taşıyor. Omron, yetkin çalışanların bilgisini, ekipman ve süreçlerin kontrolüne aktarıyor. Bu kazanım, Nesnelerin İnterneti özellikli otomatik üretim sağlayan veya söz konusu ekipmanlara optimum yapay zeka algoritmaları uygulayan geniş kapsamlı fabrika otomasyonu (FA) ekipmanının kullanılmasıyla elde ediliyor. Bu konsept bağlamında geliştirilen yapay zeka özellikli kontrolör, ekipman düzensizliği belirtilerinin anında algılanmasını sağlıyor. Makine otomasyon kontrolörünün yapay zeka algoritmaları, hassas algılama verilerini kullanarak makinenin tekrarlanan hareketlerini öğreniyor ve makine durumunun izlenmesi ve gerçek zamanlı kontrolüne yönelik geri bildirime olanak sağlıyor.

MAKİNE OTOMASYON KONTROLÖRÜ YAPAY ZEKA FONKSİYONUNU ÜRETİM SÜREÇLERİNDE NASIL KULLANIR?
1. Ekipmanlardan motorların algılama verilerini (titreşim ve sıcaklık) ve çıkış verilerini alır, daha sonra bu verileri kronolojik olarak gerçek zamanlı işler.
2. Gerçek zamanlı kronolojik verilere dayalı olarak düzenli veya düzensiz çalışma durumlarına ait karakteristik değerler oluşturur.
3. Karakteristik değer verilerini biriktirir ve nedensel analizden sonra makine öğrenimi için model verileri oluşturur.
4. Bu modelin verilerine dayalı olarak, durum izleme ve kontrol geri bildirimlerini gerçek zamanlı gönderir.

YAPAY ZEKA DONANIMLI MAKİNE OTOMASYON KONTROLÖRÜ
Omron, otomatik öğrenme Yapay Zeka (AI) algoritmasına sahip bir makine otomasyon kontrolörü geliştirildiklerini duyurdu. Endüstride türünün tek örneği olan bu Yapay Zeka donanımlı kontrolör, fabrika tesislerinde üretim hatları ve ekipman değişimini mikrosaniyeler içinde kontrol edebilen programlanabilir lojik kontrolör ile Yapay Zeka işleme fonksiyonu arasında gerçek zamanlı entegrasyona olanak sağlıyor.
Ekipman ve süreçlerin durumunu izlemek için Omron’un kapsamlı sensör serisini kullanan kontrolör, bileşenleri düzensizlik ortaya çıkmasına izin vermeden güvenli şekilde yönetiyor. Kontrolör, makinelerdeki düzensiz davranışları yerleşik Yapay Zeka algoritmasının öğrenmek üzere inşa edildiği nedensel modeli temel alarak öngörüyor.

[kutusatir=4563]

Omron, aynı zamanda Yapay Zeka teknolojisinin üretim tesislerinde kullanışlı bir araç haline gelmesi için kontrolör, görsel denetim sensörü ve diğer Yapay Zeka donanımlı ürünlerinin geliştirilmesine ağırlık verecek. Ekipman ve süreçlerin izlenmesi ve ürün kalitesinin korunması için Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti konseptlerini kullanarak, müşterilerinin “hatasız ve durmayan” üretim süreçlerini hayata geçirmesine yardımcı olacak. Kontrolör örnekleri 2016 itibariyle belirli müşterilere gönderilmeye başlandı ve Omron kendi tesisleri ve müşterilerinin fabrikalarında sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda, ekipmanlardaki düzensizliklerin öngörülmesi ve analiz edilmesi, 2018’de gerçekleşmesi planlanan lansman ve hizmete alma öncesi bu düzensizliklerin sebep-sonuç ilişkileri hakkındaki bilgilerin geliştirilmesi hedeflendi.

Geniş bir üretim tesisi yelpazesi için uzun süredir Fabrika Otomasyonu ekipmanları geliştiren ve tedarik eden Omron, müşterilerine yeni avantajlar sağlama vizyonu ile hareket ediyor. Bu gelişmeler EtherCAT®, IO-Link ve diğer açık ağlar gibi dünyanın en gelişmiş bilişim teknolojilerinin proaktif olarak kullanılması sonucunda sağlanıyor. Yapay Zeka algoritmalarının ekipmanlara uygulanmasında yirmi yılı aşkın süredir edinilen bu bilgilerden faydalanan Omron, daha önce bilindiği üzere masa tenisi robotu FORPHEUS’u geliştirmeyi başarmıştı.

GÜÇLÜ İNSAN-MAKİNE İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİSİNİN SONUCU “FORPHEUS”
FORPHEUS, Omron’un temel teknolojisi olan “Algılama & Kontrol + Düşünme” kavramının somut bir örneğidir. Bu akıllı öğretici robot, OKAO Görsel Denetim yüz/birey tanıma teknolojisi gibi temel teknolojilerden ve dünyanın ilk “sürücü konsantrasyon seviyesini algılayan teknolojiye” sahip sensöründen faydalanıyor. Çeşitli Fabrika Otomasyonu ekipmanları ve robot teknolojisinin kullanıldığı üretim tesislerine yönelik otomasyon deneyimini son teknoloji ürünü Yapay Zeka algoritmalarıyla birleştiren Omron, insan kaynakları eksikliği ve işçilik maliyetlerindeki artışla başa çıkmaya çalışan üretim işletmelerine destek sağlıyor. Omron, “makinelerin insan becerilerini ve yaratıcılığını sergilediği”, “geleceğin üretim tesislerine” geçiş sürecini hızlandırıyor.

Omron’un yüksek düzeyde uzmanlaşmış temel teknolojileri, bugün üretime Düşünme Boyutunu ekleyerek üreticilerin Endüstri 4.0 akıllı fabrikalara geçmesini ve çıktılarını iyileştirmesini sağlıyor. Bu bağlamda da Omron’un gelişmiş teknolojilerini tanıtmak üzere geliştirilen, işbirliğine dayalı, kullanıcı dostu ve akıllı 3. nesil masa tenisi robotu FORPHEUS, güçlü İnsan-Makine işbirliği teknolojilerini kullanıyor. İş birliğine dayalı, kullanıcı dostu ve akıllı bu masa tenisi robotu, her zamankinden daha akıllı hale geldi. Omron, Forpheus’a yorumlama, tahminde bulunma, öğrenme, düşünme, harekete geçme, bağlantı kurma ve insanlarla iletişime geçme özelliklerini ekledi. Yedi muhteşem tekniğin bir araya gelmesiyle Forpheus, insanlara gerçek anlamda antrenman dersi verebiliyor. İnsan-Makine etkileşimindeki bir sonraki adım, Omron’un entegre otomasyon uygulamaları ve akıllı veri çözümleriyle yenilikçi üretim teknolojilerinin en üstünde yer alıyor.

[kutusol=4564] OTOMASYON ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER GELECEĞİN ÜRETİMİNE YÖN VERİYOR
Geleceğin otomasyon uygulamaları akıllı ve entegre otomasyon çözümlerini temel alıyor ve üreticilere oyunun seyrini değiştirecek yepyeni teknolojiler vadediyor. Omron da, temel algılama ve kontrol teknolojilerine yapay zekayı ekleyerek üreticilerin Endüstri 4.0 fabrikalarına yenilik getirmelerini ve ürünlerini geliştirmelerini sağlıyor.

Omron’un otomasyonla yeniliğe dayalı 3 temel ilkesi, üretim dijitalleştirmesinde uzmanlaşmak için gereken tüm temel yetkinliği ve birlikte çalışılabilir çözümleri sağlıyor. Müşterilerin bu hızla büyüyen global fırsattan yararlanmasına yardımcı oluyor. Endüstri 4.0’a dönüşüm, tüm paydaşların birlikte seyahat ettiği bir yolculuktur ve bu yolculukta Omron, geleceğin Bağlantılı, İş Birlikçi ve Akıllı fabrikalarına dönüşümün nasıl destekleneceğini gösteriyor.

BAĞLANTILI FABRİKA
Bağlantılı Fabrika, makine otomasyonunu ve kurumsal IT’yi sorunsuz bir şekilde entegre ederek büyük hacimlerdeki ilgili gerçek zamanlı verilerin çoğaltılmasına, toplanmasına ve paylaşılmasına olanak tanıyor.

Bağlantılı fabrika, şeffaf bir tedarik zinciri oluşturmanın temelidir. Etkin ve esnek veriler ve üretim yönetimiyle birlikte ürün izlenebilirliği merkezi bir rol oynar. Bağlantılı bir fabrika için farklı tedarikçilerin sunduğu çeşitli IT, yazılım ve makine çözümleri arasında sorunsuz şekilde bağlantı kurulması gerekir. Standartlaştırılmış bir arayüz ve bağlantı mimarisi kurma hedefiyle hareket eden Omron, bu ihtiyacı açık bir iş ortağı ağıyla destekliyor.

AKILLI FABRİKA
Verilerin, Toplam Ekipman Etkinliğinin (OEE) ve geleceğin akıllı fabrikalarının anahtarı olduğuna inanılıyor. Omron, akıllı veri analizi ve değerlendirme özelliklerini sağlamanın kestirimci bakımı, süreç iyileştirmelerini, kişiselleştirmeyi, serileştirmeyi, izlenebilirliği ve kaynak, enerji ve atık konusunda azalmaya gitmeyi nasıl gerçekleştirebileceğine değiniyor.

İlgili tüm makine öğelerinden toplanan veriler ve denetim sistemlerinden alınan ürün kalitesi verileri makinenin ve üretim performansının akılcı şekilde değerlendirilmesi ve görselleştirilmesinde temel oluşturur. Omron’un yeni nesil makine kontrolörleri, toplanan tüm verilerin güvenli, hızlı ve basit bir şekilde değerlendirilebildiği entegre bir SQL arayüzü sunar. Ayrıca, uzaktan izleme işlevi sayesinde tüm performans ve proses parametrelerine istenen yerden erişilebilir.

İŞ BİRLİKÇİ FABRİKA 
İnsan ve makine arasındaki etkileşimi geliştiren işbirlikçi fabrika; insanın sezgisel, esnek, bilgili ve uyarlanabilir yetenekleri ile makinenin tekrarlanabilirliğini, doğruluğunu, gücünü, hızını, otonomisini ve bağlantısını bir araya getiriyor.

Üretim hatlarında robot kullanımı, geleneksel uygulama alanlarının dışında bile giderek daha çok artıyor. Ürünlerin özelleştirilmesine (kişiye özel hale getirilmesine) yönelik artan talep otomasyon alanında daha fazla esneklik yönünde bir trend oluşturuyor. Esneklik ve kavramsal insan becerilerinin tercih edildiği; ancak kuvvet, doğruluk ve elektronik veri kaydı ve raporlama özelliklerinin gerekli olduğu uygulama alanlarında, yeni nesil işbirlikçi robotlar (Cobot) geliştiriliyor.

GÜNÜMÜZÜN İŞ MODELİ TALEPLERİNİ KARŞILIYOR
Omron’un entegre, akıllı ve interaktif teknoloji çözümleri üreticilerin yenilik yaparak verimlilik, esneklik ve kaliteyi artırırken ürünlerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Dünya çapındaki lider üreticiler; Omron’un entegre robot teknolojileri, bağımsız akıllı araçları (AIV), algılama, kontrol, emniyet, komponentler ve gelişmiş denetim çözümlerini kullanıyor.

Dikey ve yatay entegrasyon, akıllı ürün verisi kullanımı ve İnsan-Makine iş birliği üretim alanında otomatik optimizasyonun önünü açıyor. Omron bu tür teknolojileri geliştirip üretmenin ve patentini almanın yanı sıra uygulanması için gerekli mimariyi de sunuyor. Omron’un Sysmac platform mimarisi tüm bu öğeleri bir araya getirerek üretim ortaklarının sektörde lider haline gelmesini sağlıyor.