Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ÇİMENTO PROSESİ AKIŞ ŞEMASI

1. FIRIN İZLEME
Çimento üretimi, çok fazla enerji gerektirir ve yanma prosesinin etkin bir şekilde kontrolü çok önemlidir.

[kutusol=4606] Klinker kalitesi, gaz fazı bileşenlerinin tümleyici karışımı ile doğrudan bağlantılıdır. Yüksek sıcaklık ve toz seviyelerinde başarılı sonuçlara ulaşmak için kanıtlanmış örnekleme tekniklerini kullanmaktadır. Servomex, çimento fırınlarına özgü, 1400C’ye kadar numune sıcaklıklarıyla çalışabilen, ıslak ve kuru proseslerde kullanıma özel tasarlanmış sabit ve geri çekilebilir prob çözümlerine sahiptir.

Örnek gaz hat içerisinden alınır ve tüm bileşenlerin buhar fazında kalmasını sağlamak için çiğlenme noktasının üzerine yükseltilmiş sıcaklıklarda taşınır. Servomex, yüksek konsantrasyonda SO2 (>2,500 ppm) için 130 C’de çalışan, analizör içerisinde ısıtılmış hücreler içeren HOT-WET numune sistemleri sunar. Daha düşük konsantrasyonlardaki SO2, çiğlenme noktası -10 C den -30 C ye kadar değişen kuru örneğin eldesini garanti edecek şekilde korozif rezistanslı yüksek kapasiteli soğutuculardan geçer. Tipik olarak oksijen (0-10% O2), karbon monoksit (0-5000 ppm CO), nitrik oksit (0-5000 ppm NO) ve kükürt dioksit (0-500 ppm SO’) ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Diğer ölçüm aralıkları da mümkün olabilmektedir.

Analizör Modelleri: 2500, 2510, 1800, 4900

2. ÖN ISITICI VE KALSİNASYON ÖNCESİ
Sıcak baca gazları, çimento fırınına beslenecek malzemelerin ön ısıtması ya da kalsinasyonu için kullanılır. İkincil yakıt yakma işleminin optimizasyonu önemli bir proses hedefidir. Gazlar, genellikle daha düşük toz değerlerine ve ayrıca daha düşük sıcaklıklara da (250-900 ° C) sahiptir. Örnek koşullandırması, fırın izlemeyle karşılaştırıldığında nispeten basittir. Ölçümler, oksijen (0-5% O2) ve karbonmonoksit (0-2000 ppm CO) içerir.

Analizörler Modelleri: 2510, 1800, 4900, 2700

3. ELEKTROSTATİK ÇÖKELTİCİ / TOZ TOPLAYICILAR
Güvenlik, elektrostatik çökeltici ve toz toplayıcıların kontrolü ve korunmasında öncelikli endişe konusudur. Oksijen (0-25% O2) ve karbon monoksit (0-2000 ppm CO) ölçümü genellikle elektrostatik çökelticilerden önce ve düşük sıcaklıklarda (100 ° C) yapılır.

Analizörler Modelleri: 2510, 1800, 4900

[kutusatir=4607]

4. HAM KÖMÜR VE KÖMÜR SİLOSU / KÖMÜR DEĞİRMENİ İZLEME
Değirmenler, kömürün fırına enjekte edilmesinden önce kömürü toz haline getirirler. Bu bölgeler, kendiliğinden oluşabilecek yanma ile ciddi yangınlara sebep olabileceği için yıkanmış baca gazı veya azot ile inert/etkisiz hale getirilir. Sürecin inert olduğundan emin olmak için Oksijen (% 0-25 O2) miktarı izlenir. Kendiliğinden oluşabilecek yanmanın potansiyelini belirlemek için düşük seviyeli karbon monoksit (0-2000 ppm CO) izlenir. Her iki ölçümün de yapılması en ideal yaklaşımdır.

Analizörler Modelleri: 2510, 1800, 4900

5. SÜREKLİ EMİSYON İZLEME
(CEM SİSTEMİ)
Yerel ve ulusal mevzuatlar, yanma proseslerinden gelen çeşitli bileşenlerin analizini gerektirir. Raporlama için sinyal normalizasyonu için tipik ölçüm gereksinimleri azot oksitler (NOx), kükürt dioksit (SO2), karbonmonoksit (CO) ve oksijen (O2) veya karbondioksit (CO2)’dir. Güvenilir düşük maliyetli bir çözüm şunları içerir: asidik gaz kayıplarını önlemek için üçlü soğutucu içeren yüksek verimli örnekleme sistemi, önüne ve arkasına ulaşımı kolay, sıcaklık kontrollü, 19 “ rack kabinleri ve isteğe bağlı olarak da PLC sistemi.

Analizörler Modelleri: 4900, 2700