Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

BAKIM FAALİYETLERİNİN OTOMASYON SİSTEMLERİ İLE ETKİLEŞİMİ, KAYIPLARIN AZALMASINDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

[kutusol=4502] Türkiye’de otomasyon endüstrisinde bakım uygulamaları ne aşamadadır, anlatır mısınız?
Türkiye’de otomasyon endüstrisinde bakım uygulamaları maalesef hala gerekli ve beklenen seviyede profesyonel bir biçimde ele alınamıyor. Kullanıcılar, son yıllarda sistem güvenliği, cihazların kullanım ömürleri, üretim kayıpları ve yedek parça stok maliyetleri gibi konuların artan rekabet koşullarındaki önemini fark etmeye başladılar. Bu farkındalıkla birlikte düzenli bakım, önleyici bakım ve arıza müdahale başlıklarını içeren bakım uygulamaları artış göstermiş olsa da hak ettiği seviyelere hala erişebilmiş değil.

Endress Hauser bakım hizmetlerinin optimizasyonu için ne gibi çalışmalar yapıyor?
Endress+Hauser son yıllarda temel ve mevcut cihazlarda meydana gelebilecek arıza kaynaklı servislerden çok prosesteki cihazların en uzun süre ile en yüksek performansta çalışması konusunda destek veren servis ürünleri ile kullanıcılarını desteklemeye başladı. Bu konuda öncü marka olarak öne çıkmışken, bu işbirliğini bir adım öteye taşıyarak bakım ve kalibrasyon optimizasyonu çözümleri ile de iş ortaklarını desteklemeye başladı. Bu optimizasyon hizmeti temel olarak mevcut proses otomasyonu sistemlerinin performansını her zaman en üst seviyede tutmanın ötesinde sistemin sürekli iyileştirilmesini hedeflemektedir. Kullanıcı- tedarikçi ilişkisinin ötesinde iş ortaklığı modeline dayanan bu çalışma ile mevcut kurulu sistemin tüm detayları ile belirlenip kayıt altına alınması, sürekli takip edilebilir olması, yapılan analiz neticesinde potansiyel iyileştirmelerin tespit edilerek uzun süreli aksiyon planı ile adım adım uygulanmasını içerir. IBA yani Installed Base Analysis adını verdiğimiz bu servis ürünü yukarıdaki adımların sonunda plansız duruşların, üretim ve zaman kayıplarının önlenmesi, optimum bakım ve kalibrasyon periyodlarının belirlenmesi, cihaz ve yedek parça stok maliyetlerinin aşağı çekilmesi, kurulu sistemin sürekli izlenebilir ve güncel tutulması, kullanıcı personelinin bilgi ve becerisinin arttırılması temelinde iyileştirmeleri kapsar.

Kalibrasyona yönelik ölçme işlemi ve ölçüm raporunda bulunması gereken hususlar nelerdir?
Kalibrasyon temel olarak belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm referansını veya sistemini kullanarak diğer bir ölçüm cihazının doğruluğunun karşılaştırılması, varsa sapmaların tespit ve dokümante edilmesi şeklinde tanımlanır. Kalibrasyon için çeşitli referans ve yöntemler kullanılabilir. Endress+Hauser kalibrasyon konusunda hem ülkemizde hem de dünya genelinde öncü bir markadır. Ülkemizde son yıllarda yaptığımız yatırımlarla Endress+Hauser akış, sıcaklık ve basınç kalibrasyonu dallarında lider konumdadır. Türkiye’de söz konusu parametrelerin kullanıcının tesisinde kalibrasyonunu yapabilen yani mobil kalibrasyonu hizmetini sunan tek marka da yine Endress+Hauser’dir. Akış kalibrasyonu için bizim kullandığımız ölçüm yöntemi master sayaç yöntemidir. Yani, yine firmamızın ürettiği dünyanın en hassas kütlesel sayaçları referans olarak kullanılmaktadır. Söz konusu referans cihazlar da belirlenen periyodlarla daha hassas referans noktalarına göre kalibre edilmekte ve sürekli hassasiyet ve izlenebilirliği sağlanmaktadır. Bunun yanında kalibrasyon ve raporlamayı yapan personelin de eğitimli ve Kalibrason & Metroloji konularında firmamızın genel merkezi tarafından sertifikalandırılmış olması son derece önemlidir.

Akış kalibrasyonu sonrasında sunulacak raporda bulunması gerekenler:
l Kullanılan referans cihazın özellikleri (seri numarası,
kalibrasyon tarihi, geçerlilik)
l Uygulanan kalibrasyon talimatının numarası
l Referans değerler
l Ölçüm değerleri
l Ölçü birimleri
l Ölçüm belirsizliği ve tolerans değerleri
l Sapma
l Tarih ve saat
l Kalibrasyonu yapan kurum ve personele ait bilgiler 
l Varsa özel notlar

İş süreçlerinin ve üretim süreçlerinin otomasyonu, maliyetlerin kontrolü ve kayıpların azaltılması için kaçınılmazdır. Bakım faaliyetlerinin otomasyon sistemleri ile etkileşimi, kayıpların azalmasında ne gibi roller oynuyor?
Söylediğiniz gibi iş ve üretim süreçleri maliyet kontrolü ve kayıpların azaltılmasında çok kritik. Bu kontrol sisteminde belirleyici ve en kritik ekipman proses ölçüm enstrümanlarıdır. Bu ekipmanların doğru şekilde uygulanması ve işletilmesi, cihazların kullanım sürelerini uzatırken, kestirimci ve uzman kişiler tarafından yapılan düzenli bakım cihazın performansını arttırırken plansız arıza ve duruşları ve de buna bağlı kayıpları engeller.

Önlenen bu üretim ve ürün kayıpları, kullanıcılar için personel yönetimi, fazla mesai yönetimi gibi birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Bunun yanında yine Endress+Hauser’in sunduğu W@M ürünü bakım yanında dokümantasyon ve envanter yönetimi avantajı sunarak, bu konudaki azımsanmayacak kayıpların da önüne geçerek kullanıcılarına ciddi rekabet avantajları kazandırmaktadır.

Endüstri 4.0 kapsamında otomasyon endüstrisinde bakım uygulamalarına ne gibi uygulamalar entegre edilebilir?
Son yıllarda zaten servis süreç ve iş modeli bir değişim ve dönüşüm içerisine girmişken, yeni endüstri devriminin de etkisiyle kısa vadede servis ve bakım uygulamalarının değişiklik göstereceğine inanıyorum. IoT teknolojisi ile evlerimize kadar giren akıllı cihaz teknolojileri zaten otomasyon endüstrisini yakın geçmişte etkilemeye başlamıştı. Endress+Hauser olarak son yıllarda memosens sensör teknolojisi, yukarıda bahsettiğim IBA, W@M gibi yenilikleri ile öncü adımlar atmışken yeni geliştirdiği Heartbeat teknolojisi ile otomasyon endüstrisindeki bakım uygulamalarını da farklı bir boyuta taşıdı. Bu teknoloji tamamen proses endüstrisindeki zorluları temel alarak geliştirilmiştir.

Cihaz diyagnostik özelliği ile sensör ve elektroniğin kendi kendini kontrol etmesi plansız duruş ve beklenmeyen arızaların önene geçerken, kendi kendine doğrulama fonksiyonu cihaz ve ölçüm güvenliğini garanti edip en optimum bakım ve kalibrasyon aralığına ulaşmamızı sağlayarak ciddi bakım kolaylığı ve tasarruf imkanı veriyor. Üstelik tüm bu kolaylıkları cihaz proseste iken sağlıyor. Tüm bu cihaz datalarına ve raporlara uzaktan erişim ve depolama imkanı ile bakımcıların işini çok kolaylaştırıyor.

Yine Endress+Hauser’in hali hazırda kullandığı cihazlara uzaktan erişim ve müdahale opsiyonları yeni endüstri devrimi ile servis ve bakım alışkanlıklarını daha değiştirecek ve proses otomasyonundaki cihaz bakım ve doğrulama aktivitelerinin ciddi bir bölümü uzaktan erişim yoluna kaydıracak diye düşünüyorum.
Endress Hauser’in endüstriyel proses ölçümü kapsamında, endüstriyel destek hizmetleri hakkında bilgi alabilir miyiz?
Endress+Hauser, Türkiye’de proses otomasyonu endüstrisindeki çok büyük ve yetkin servis yapılanmasına sahiptir. Son yıllarda yaptığı servis yatırımları yanında servis personelinin yetkinliği, uzmanlaşması, ekipman ve teknoloji desteği ile sektörün açık ara lider servis organizasyonunu bünyesinde bulundurur. Şirketimizin merkezi olan İstanbul ofisimizin yanında ülkemizde kurduğu diğer tüm ofislerinde de yetkin servis personeli ile kullanıcılarına ve endüstriye hep yakın olma stratejisini sürdürmüştür.

Verdiğimiz destek hizmetlerini temel, destek ve optimizasyon ana başlıkları altında gruplandırarak iş ortaklarına arıza halinde verdiği uzaktan destekten, tamir, devreye alma, bakım, kalibrasyon, eğitim ve optimizasyona kadar geniş bir servis ürün portföyü sunmaktadır.

Saha enstrümantasyonu bakım servisleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Saha enstrümanları ve Endress+Hauser’in sunduğu özel çözümler için önleyici ve düzenli bakım desteği son yıllarda artan bir ivme ile talep edilir hale geldi. Özellikle kritik proses ve ekipman içeren işletmelere sahip kullanıcılarımız, bakım servislerini uzman ve yetkin ekiplere devretme eğilimindeler. Buna bağlı olarak 30 yılı aşkın süredir ülkemizde temsil edilen ve geniş bir kurulu sistem referansına sahip firmamızın bakım sözleşmeleri sayısı ve bu sözleşmelerin içerik ve süreleri ciddi alamda arttı.

Düzenli bakım ve kalibrasyondan cihaz kritikliğine göre belirlenen edilen zaman diliminde müdahale garantisine, 7/24 servis desteğinden kullanıcılar adına yedek parça stok yönetimine kadar çeşitli opsiyonlar sunarak müşterilerimize özel geliştirilen bakım paketleri ile iş ortaklarımızın bakım yükünü paylaşarak onlara değer katmaya devam ediyoruz. Söz konusu hizmetleri sadece Endress+Hauser markası değil, endüstrimizdeki diğer marka ve ekipmanları da kapsayabilecek şekilde sunuyoruz. 

Önümüzdeki dönem büyüme ve yatırım hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Gerek Endress+Hauser Türkiye yönetimi, gerekse yurtdışındaki yöneticilerimizin ülkemizin potansiyeline ve geleceğine olan inançları tamdır. Buna bağlı olarak yatırımlarımız ve büyüme politikamız artarak devam edecek. Hem ekipman ve teknoloji yatırımları hem de eğitim ve uzmanlaşma yönündeki adımlarla ekibimizi ve iş ortaklarımıza olan desteğimizi arttırmayı sürdüreceğiz. Endüstrimize sunacağımız yeni servis ve bakım ürünleri ile kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği imkanlarımızı daha üst noktalara taşıyacağız.